Фондовий ринок - що це таке

  • 10.10.2023 16:22
  • 3 хвилини читання
Фондовий ринок - що це таке

Фондовий ринок - що це таке

Фондовий ринок є одним з найбільш важливих компонентів фінансової системи будь-якої країни. Він представляє собою спеціалізовану площадку, де ведеться купівля-продаж цінних паперів. Фондовий ринок також називають ринком цінних паперів.

Цінні папери - це фінансові активи, що видаються компаніями, урядом або місцевими органами влади з метою приваблення капіталу та залучення інвесторів. Найпоширенішими видами цінних паперів є акції та облігації.

Акція - це певна частка власності в компанії, яку можна придбати на фондовому ринку. Купуючи акції, інвестор стає справжнім співвласником компанії та отримує право брати участь у прийнятті важливих рішень та одержувати частину прибутку від діяльності компанії - дивіденди.

Облігація - це борговий зобов'язання, що походить від компанії чи уряду. Придбавши облігації, інвестор стає кредитором та отримує право на одержання відсотків (купонів) протягом певного періоду. Крім того, облігації можна продати на фондовому ринку перед закінченням їх строку дії.

Фондовий ринок відіграє важливу роль в економіці країни. Він стимулює економічне зростання, надаючи компаніям доступ до додаткових фінансових ресурсів для розвитку та розширення бізнесу. Крім того, фондовий ринок є індикатором економічного стану країни та відображає загальну динаміку розвитку ринку.

Україна також має свій фондовий ринок - Українська фондова біржа (УФБ). Вона була створена з метою забезпечення ефективного функціонування фондового ринку в країні та залучення інвестицій. На УФБ проводяться торги цінними паперами, індексами та фондами, що надають інвесторам можливість здійснити угоди купівлі-продажу та отримати прибуток.

Загалом, фондовий ринок є важливим інструментом для інвесторів та компаній, що дозволяє зберігати та збільшувати капітал. Правильне розуміння його принципів та функціонування допоможе побудувати успішну стратегію інвестування та отримати стабільний фінансовий результат.