Фундаментальний аналіз в трейдингу: що це і як застосовувати

  • 14.11.2023 22:33
  • 4 хвилини читання
Фундаментальний аналіз в трейдингу: що це і як застосовувати

Фундаментальний аналіз є одним з ключових інструментів, які використовуються трейдерами для прийняття рішень на фінансових ринках. Цей підхід базується на дослідженні фундаментальних факторів, таких як економічні показники, політична ситуація, технологічний прогрес тощо, щоб зрозуміти перспективи ринку та цін на активи.

Основною метою фундаментального аналізу є оцінка справжньої вартості активу, на основі якої трейдер може визначити, чи є ціна даного активу вартою інвестиції. Для досягнення цієї мети використовуються різноманітні методи та інструменти аналізу, які розглядаються далі.

 

Основним інструментом фундаментального аналізу є аналіз економічних показників. Трейдерам доводиться вивчати та аналізувати ряд показників, таких як ВВП, інфляція, безробіття, обсяги виробництва тощо. Ці дані дають уявлення про стан економіки країни та можуть впливати на стан ринку. Наприклад, якщо ВВП зростає, це може свідчити про підвищення попиту на товари та послуги і, отже, позитивно вплине на ціни активів компаній, які працюють в цій економічній сфері.

Політична ситуація також має велике значення для трейдерів. Нестабільність уряду, конфлікти або зміна політичного курсу можуть призвести до негативних коливань на ринку. Тому трейдерам важливо вивчати політичну ситуацію країн, в яких вони планують вкладати свої кошти.

Технологічний прогрес та інновації також можуть впливати на ринки. Нові технології можуть створювати революційні зміни в тій або іншій галузі, що може мати великий вплив на ціни активів компаній, пов'язаних з цією галуззю. Тому трейдерам слід слідкувати за новинами та інформацією про технологійний прогрес.

Фундаментальний аналіз доповнюється також технічним аналізом, який використовує графіки та історичні дані для прогнозування цінових рухів. Комбінування цих двох підходів дає можливість отримати більш об'єктивну картину ринку та зробити більш точне прогнозування ціни активу.

У практиці фундаментальний аналіз використовується трейдерами для прийняття рішень про купівлю або продаж активів. Трейдери аналізують обсяги даних, економічні новини, політичну ситуацію та інші фактори, щоб зрозуміти, які активи можуть бути переоцінені або недостатньо оцінені на ринку.

Уся ця інформація автоматично аналізується інструментами фундаментального аналізу, які допомагають трейдерам зробити об'єктивніші та обґрунтовані рішення. Такі інструменти включають економічний календар, котирування, фінансовий звіт компанії та інші.

 

Усі ці методи та інструменти фундаментального аналізу використовуються для того, щоб отримати якомога більше інформації про ринок та його перспективи. Це допомагає трейдерам знижувати ризики та збільшувати прибуток від своїх інвестицій.