Proof-of-Reserve - це концепція, яка дозволяє перевірити достовірність активів, які зберігаються на біржі. Цей механізм створено для того, щоб забезпечити віру в те, що біржа дійсно має необхідні кошти для виконання своїх зобов'язань перед користувачами.

  • 23.01.2024 13:36
  • 16 хвилин читання
Proof-of-Reserve - це концепція, яка дозволяє перевірити достовірність активів, які зберігаються на біржі. Цей механізм створено для того, щоб забезпечити віру в те, що біржа дійсно має необхідні кошти для виконання своїх зобов'язань перед користувачами.

У цій статті ми розглянемо сутність поняття доказу резерву (PoR) та розкриємо, як саме воно сприяє підвищенню рівня безпеки і прозорості у криптовалютній екосистемі.

Після краху FTX, зрозумілим з причин, криптовалютна спільнота та потенційні інвестори почали задумуватися, кому з бірж можна довіряти. Запити в пошукових системах "підтвердження резервів" та "ліквідність у криптовалюті" досягли свого піку наприкінці 2022 року, коли громадськість все більше почала критично ставитися до бірж, вимагаючи більшої прозорості та частіших перевірок криптоактивів.

Доказ резервів - це процес, за допомогою якого встановлюється наявність та прогнозується кількість резервних ресурсів у певному суб'єкті або системі. Цей доказ має на меті визначити, наскільки ефективно та раціонально використовуються резерви, уникнути їх зайвого витрачання та забезпечити довготривалу стійкість суб'єкту або системи.

Доказ-за-Резерв (PoR) - це метод, що демонструє, що біржа фактично утримує ваші активи та має достатні обсяги резервів для задоволення всіх своїх зобов'язань перед користувачами. Цей механізм призначений для зниження ризику недостатнього фінансування на біржі, шахрайства або невідповідності заявленим резервам.

Опускаючи децентралізовані біржі (DEX), де транзакції безпосередньо відбуваються між гаманцями користувачів, централізовані обмінники (CEX) функціонують як кастодіальні установи. Користувачі перекладають свої криптовалюти на облікові записи біржі, частково передаючи їм відповідальність за збереження цих коштів. Клієнти не мають прямої контролю над своїм депозитом на біржі і існує ризик, що запит на виведення депозиту може залишитися без виконання з боку біржі.

Зазвичай проведення стороннього аудиту здійснює Портал обміну різних активів (ПоР), під час якого аналізуються активи та зобов'язання торгової платформи. Аудитори мають на меті підтвердити достовірність заяв, які робить біржа, і потім публікують результати для загального огляду. Теоретично, це гарантує, що цифрові активи користувачів, які зберігаються на біржі, підтримуються резервами, що належать самій біржі, у пропорції 1:1. Крах компанії FTX яскраво демонструє, що недостатність резервів є реальною проблемою, яка має серйозні наслідки.

Виконання детального аудиту PoR має велике значення для криптоплатформ та їх клієнтів, оскільки це допомагає мінімізувати ризик того, що біржа зневажатиме свої обов'язки кастодіана та використовуватиме кошти інвесторів у власних інтересах, наприклад, інвестуватиме їх у власний бізнес або надаватиме депозити третім особам. Більш того, PoR забезпечує гарантію клієнтам, що криптоплатформа має достатню ліквідність і їх кошти можна вивести у будь-який момент, незалежно від загальних ринкових умов.

Proof-of-Reserves (PoR) - це механізм, який дозволяє перевірити наявність резервних активів у криптовалютній біржі або електронному гаманці. Це важливий засіб для забезпечення довіри і безпеки в криптовалютному просторі. Основна ідея PoR полягає в тому, щоб встановити відповідність між кількістю активів, які засоби електронної гаманці чи обмінник мають на своїх балансах, та фактичними резервами у реальному світі. Це гарантує, що криптовалюти можуть бути викуплені або повернуті у відповідних активах. Один з способів здійснення PoR - це проведення аудиту, де використовуються незалежні сторони, які перевіряють баланси і проводять перевірку вручну. Це може забезпечити прозорість і перевірити, що резерви дійсно існують. Інший підхід, який може бути використаний, - це використання блокчейн-технології. Цей метод дозволяє перевірити резерви за допомогою публічного і незмінного реєстру транзакцій. Користувачі можуть перевірити історію транзакцій та переконатися, що резерви є правильними. У будь-якому випадку, PoR є важливим інструментом для забезпечення стабільності і надійності криптовалютних бірж і гаманців. Він дозволяє користувачам мати впевненість в тому, що їх активи насправді мають відповідний резерв і можуть бути доступні для викупу або обміну у будь-який момент.

Бурса виконує функцію кастодіана - посередника, що надає послуги зберігання та захисту приватних ключів, які дають доступ до криптоактивів.

Проте, останні скандальні злети й падіння великих криптовалютних платформ ставлять під сумнів надійність таких бірж. Для того, щоб запобігти можливим обманам та переконатися у належній роботі криптовалютної біржі, використовуються аудити PoR, які дають можливість переконатися, що активи компанії відповідають активам інвесторів. Для проведення цих процедур залучається незалежна стороння фірма, що допомагає знизити ризик шахрайства або упередженості.

Як було вже зазначено раніше, важливим є відношення між резервами (монетами й токенами, що зберігаються на гаманцях біржі) та пасивами - депозитами користувачів. Таким чином, аудит розподіляється на дві складові: підтвердження резервів (Proof-of-Reserves) та підтвердження пасивів (Proof-of-Liabilities).

Як протікає процес аудиту?

Доказ резервів: У публічних блокчейнах баланси гаманців видні всім користувачам. Отже, єдине, що має зробити біржа, щоб підтвердити своє право власності на активи, - це підтвердити своє право власності на гаманці. Для цього достатньо просто підписати транзакцію.

Ця складова аудиту дозволяє біржі відображати активи, якими вона володіє, у своїх резервах. Проте вона не надає жодних відомостей щодо боргу біржі. Якщо борг біржі перевищує вартість наявних активів, це може покласти під загрозу кошти клієнтів. Тому важливо оцінювати борг біржі, щоб мати повну картину фінансового стану компанії. Друга складова аудиту - підтвердження зобов'язань - використовується для оцінки цієї значної інформації.

У Proof of Liabilities (PoL) використовується безпечна структура даних, відома як дерево Меркла (також відоме як хеш-дерево), яка збирає загальну суму балансів усіх клієнтів, не розкриваючи приватної інформації. Доступ до цієї загальної суми даних здійснюється через корінь Меркла. Корінь Меркла є захищеним від злому криптографічним забезпеченням, до якого аудитори можуть отримати доступ для перевірки інформації про баланс.

Використання механізму хешування дерева Меркла, яке лежить в основі технології блокчейн, забезпечує безпеку даних і їх захист від будь-яких фальсифікацій або зломів. Важливо відзначити, що такий підтвердження є дійсним лише на момент складання дерева Меркла. Тому було введено практику регулярного (на деяких біржах - щомісячного) його оновлення.

Довести наявність достатньої фінансової стабільності (перевірка платоспроможності) можуть лише ті біржі, у яких сума активів у резервному фонді перевищує суму зобов'язань. Якщо в усіх користувачів біржі одночасно виникне бажання зняти свої кошти, і біржа зможе успішно обробити всі запити, то це є підтвердженням її платоспроможності. Але якщо біржа не пройде цей тест, це означає, що вона працює з використанням коштів своїх клієнтів та не має достатніх резервів.

Найбільш надійні криптобіржі засновані на системі Proof-of-Reserves.

Такі рерайт виглядатиме наступним чином: Криптовалютні біржі є найбільш популярними компаніями у світі, що займаються криптовалютами. Вони мають найбільший обсяг торгів і суму депозитів своїх клієнтів. Наразі немає нормативного акта, який зобов'язував біржі підтверджувати наявність резервів, але зміни в цьому питанні можуть відбутися швидше, ніж ми думаємо.

ОКХ

Угідно до грудневого звіту, резерви OKX гарантують депозити користувачів на рівні 100-104% для 22 монет і токенів, що становить $14,9 млрд. З моменту представлення Proof-of-Reserves восени 2022 року, співвідношення резервів ніколи не знижувалося нижче 100% для кожного з активів. Технологія Zero-Knowledge Scalable Transparent Argument of Knowledge (zk-STARK) була впроваджена у квітні 2023 року, що дозволяє користувачам незалежно перевірити забезпечення біржі та переконатися в її платоспроможності.

Binance - це провідна криптовалютна біржа, яка пропонує широкий спектр послуг та можливостей для торгівлі криптовалютами. На біржі Binance користувачі можуть купувати і продавати різні криптовалюти, такі як Bitcoin, Ethereum, Ripple та багато інших, через простий і зручний процес торгівлі. Біржа також надає можливість здійснювати власну криптовалютну торгівлю, використовуючи свою власну монету BNB. З великою кількістю активних користувачів та надійною інфраструктурою, Binance є однією з найпопулярніших та відомих бірж криптовалют у світі.

Біржа Binance впровадила систему публікації доказів резервів понад рік тому. Станом на 1 січня 2024 року, на біржі керується 575 852,891 BTC (103,79%) і 4 002 782,994 ETH (106,56%). Всі депозити клієнтів для інших 29 монет і токенів також підтримується більш ніж на 100%.

Кракен – це міфічна морська істота, яка вважається великим морським потворством. Він згадується в легендах та оповідях різних культур, особливо в скандинавській та ісландській міфології. Кракен описується як великий восьмирукий або десятирукий поліп, який спроможний затягти у свої обійми навіть найбільші кораблі. Згідно з легендами, Кракен може спричиняти великі шторми та потопи. Він також відомий своєю вибуховою силою, здатністю потопити кораблі одним могутнім ударом своєї величезної лапи.

Kraken стала першою криптобіржею, яка регулярно оприлюднює докази наявності резервів. Станом на 30 листопада минулого року, активи біржі покривають 78% пасивів, включно з похідними інструментами, такими як ф'ючерси та позиції з маржинальної торгівлі.

Gate.io - криптовалютна біржа, заснована в 2017 році. Біржа забезпечує доступ до ринку криптовалют та пропонує торгівлю з використанням різних пар між криптовалютами. Крім того, Gate.io надає можливість торгувати криптовалютою проти фіатних валют, таких як долар США та євро. Користувачі мають можливість зняти та поповнити свої рахунки за допомогою різних методів, включаючи банківські перекази та електронні платіжні системи. Gate.io - одна з найпопулярніших бірж у галузі криптовалют, з великою кількістю активних користувачів.

За останніми даними, що датуються 10 листопада 2023 року, Gate.io показує загальний обсяг активів, який становить 115% від депозитів користувачів для 112 різних криптовалют і токенів.

Huobi - це криптовалютна біржа, заснована у Сінгапурі. Біржа пропонує торгівлю більш ніж на 280 різних криптовалют, включаючи Біткойн, Ефіріум, Ріпл та інші. Користувачі можуть здійснювати торгівлю за допомогою різних типів замовлень, таких як ринкові та лімітні, що дозволяє їм купувати та продавати криптовалюти за найкращими доступними цінами. Крім того, Huobi пропонує послуги зберігання криптовалют та аналітичні інструменти для трейдерів. Біржа має добру репутацію та є однією з найбільших криптовалютних платформ у світі.

Huobi оновила свою систему Proof-of-Reserves з 1 січня 2024 року, демонструючи, що депозити користувачів забезпечені резервами біржі на рівні від 100% до 103%. Однак було проведено аудит лише для п'яти активів, що залишає питання відкритими стосовно реального забезпечення всіх пасивів резервами.

Рекомендується здійснювати підтвердження резервів для будь-якої компанії, яка виступає як кастодіан для своїх клієнтів у сфері криптовалюти. Це дає можливість забезпечити доказову базу, яку можна перевірити, що кошти клієнтів зберігаються в безпеці. Компаніям, які не виконують роль кастодіана, підтвердження резервів необов'язкові, оскільки вони не здійснюють збереження коштів своїх клієнтів.

Доведення наявності резервів є важливим кроком у правильному напрямку для будь-якої криптовалютної компанії, яка забезпечує безпеку коштів своїх клієнтів та демонструє (за допомогою криптографії), що вона має достатню ліквідність.

Оскільки криптоіндустрія все більше піддається регулюванню, будь-яка криптобіржа або компанія, яка виступає кастодіаном від імені своїх клієнтів, тільки здобуває користь від аудиту, щоб підтвердити наявність резервів. Хоча у цьому процесі є певні недоліки, він може забезпечити клієнтів зайнятість та зміцнити їх довіру.

Пропонуємо ознайомитися з таким матеріалом:

  • Скальпінг криптовалют: Оптимальні стратегії та інструменти для новачків
  • Найкращі криптобіржі без проведення процедури ідентифікації користувача (KYC).
  • Як зрозуміти, коли знімати криптовалюту з біржі